• ALV 14 november 2018

  UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 14 NOVEMBER 2018 OM 20:00 UUR IN DE KANTINE VAN VV UNO

   

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen Algemene ledenvergadering 4 juli 2018. De notulen kunnen worden opgevraagd via secretaris@vvuno.nl
  4. In het kader van STOPTOBER en alle aandacht in de media over het rookvrij maken van sportclubs willen wij VV UNO ook per 1 januari aanstaande geheel rookvrij maken
  5. Presentatie van het trainingstenue en de invoering daarvan voor alle leden
  6. Presentatie jaarcijfers Seizoen 2018/2018
  7. Toelichting van de kascommissie hierop
  8. Presentatie Energy Battle
  9. Aankondigingen van evenementen/belangrijke data
  10. Rondvraag
  11. Sluiting