• Visie Jeugdopleiding VV UNO

  UNO zet extra in op jeugd. De jeugdopleiding is een van de oorzaken dat onze club, zowel binnen als buiten Hoofddorp, steeds meer aanzien en waardering krijgt. Mede hierdoor is UNO een snel groeiende club en steeds meer talentvolle spelers weten de weg naar ons sportpark te vinden. De jeugdopleiding onderscheidt zich in veel opzichten van andere clubs uit Hoofddorp en omgeving. Hoe dan, vraagt u zich af? Graag gaan wij hier met deze korte toelichting nader op in.

  Spelers spelen in een team van hun eigen niveau
  Het beleid is erop gericht spelers te laten spelen in het team waar ze qua niveau thuishoren. Talentvolle spelers komen direct in een selectieteam en echte recreatiespelers in een recreatieteam. Daartussenin zit een grote middengroep, die na enige tijd of aanhaakt bij een selectieteam of zich definitief voegt bij een recreatieteam. Ieder seizoen wordt er opnieuw beoordeeld of een speler nog op het juiste niveau is ingedeeld.

  Eerlijk, duidelijk en transparant bij selectiekeuze
  Binnen de jeugdopleiding is er bij de indeling van teams geen voorkeursbehandeling, voor wie dan ook. We laten elke speler spelen op zijn eigen niveau. Dat lukt alleen als er sprake is van een onbevooroordeelde selectie, die ten goede komt aan de geloofwaardigheid ten opzichte van de ouders en andere betrokkenen. Onze club hanteert bij een indelingsbeslissing een duidelijke en transparante wijze van communicatie. De trainer en/of Hoofd Jeugdopleiding informeert alle betrokkenen (op tijd en aan het eind van het lopende seizoen) over het hoe en waarom, zodat zowel ouders als speler duidelijk weten waarop een keuze is gebaseerd. Er is altijd advies over eventuele verbeterpunten, waardoor, als dat gewenst is, in een later stadium misschien een stap omhoog kan worden gemaakt.

  Talent kent geen leeftijd
  Veel clubs hanteren de strikte regel dat eerstejaarsspelers niet in het hoogste selectieteam kunnen spelen. Dit is bij UNO niet het geval. Eerstejaarsspelers kunnen bij ons ook een plaats krijgen in het hoogste selectieteam. Hetzelfde geldt voor MP (mini-F) spelers, die kunnen ook voor een F-team (en zelfs in een selectieteam) worden geselecteerd.

  Beoordelingen middels het Spelersvolgsysteem
  Data en prestaties van spelers worden wekelijks door de trainers bijgehouden in het Spelersvolgsysteem. Daarbij is aandacht voor prestatie, vorderingen en verbeteringen. Dit Spelersvolgsysteem geeft de input voor de beoordelingen.

  Doorselectie
  Het selecteren stopt niet na de jaarlijkse talenten dag en indeling van de teams. Selecteren is een constant proces. Spelers worden tijdens het gehele seizoen gevolgd en beoordeeld en, als dat nodig is, in overleg met de ouders naar het team van het op dat moment juiste niveau geplaatst. Tijdens de winterstop kan er voor een teamwisseling worden gekozen. In alle gevallen staat het belang van de ontwikkeling van de speler voorop.

  Exclusieve samenwerking met Voetbalschool Sport&Future
  UNO heeft een exclusieve samenwerking met Voetbalschool Sport&Future. Dit geeft een speler de mogelijkheid om op vrijdagavond of zondagochtend op de accommodatie extra te trainen op met name techniek. Zo kunnen talenten zich verder ontwikkelen en recreatiespelers middels deze extra trainingen mogelijk de stap maken naar selectieniveau.

  Vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem dan contact op met mij via de e-mail. Indien nodig volgt er een telefonisch of persoonlijk gesprek. Direct een zoon of dochter als lid aanmelden? klik dan hier.

  Mohamed Ait Hassou, Hoofd Jeugdopleidingen