• Contributie

  Inschrijfgeld en Contributie

  Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 en wordt samen met de eerste contributie per factuur in rekening gebracht. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd van de speler en niet van het team waarin de speler is ingedeeld.

  Geboortejaar       Contributie 2019-2020

  2014                        €              Normaal 117,  nu speciaal kennismakingstarief van 50,-

  2013                        €              Normaal 120,-, nu speciaal kennismakingstarief van 50,-

  2012                        €              Normaal 163,-, nu speciaal kennismakingstarief van 50,-

  2011                        €              167

  2010                        €              171

  2009                         â‚¬             174

  2008                         â‚¬             177

  2007                         â‚¬             180

  2006                         â‚¬             183

  2005                         â‚¬             187

  2004                         â‚¬             191

  2003                         â‚¬             196

  2002                         â‚¬             201

  2001                         â‚¬             206

  2000                         â‚¬             245

  1999                         â‚¬             251

  > 1999                      €             251

   

  (vastgesteld op de ALV van 3 juli 2019)

  Let op:

  Zolang de factuur voor inschrijfgeld en contributie niet is voldaan, is er geen recht op trainen en/of spelen.  Het totaal moet voor september worden voldaan indien je aan het begin van het seizoen instapt.

 • Club kleding

  Club Tenue

  Als je lid wordt van vvUNO moet je een clubtenue aanschaffen. Dat bestaat uit een speciaal voor vvUNO ontworpen trainingspak, regenjas, trainingstenue (broekje/shirtje) en wedstrijdtenue: (shirt, broek en kousen)

  Het wedstrijdtenue is verkrijgbaar via onze kledingwinkel in de kantine. Om dit tenue of onderdelen daarvan te bestellen, of om een pasafspraak te maken stuur dan een mailtje naar: kledingcommissie@vvuno.nl. 

  Het trainingspak, de regenjas en trainingstenue zijn verkrijgbaar via de site: https://vvuno.clubkledingwinkel.nl/  

  Clubtenue is niet verkrijgbaar via de reguliere sportzaken. De kosten van een volledig tenue bedragen ongeveer € 166,-. Een keeperstenue is ongeveer € 10,- duurder. Er kan zowel contant betaald worden als met pin.

  Leden die hun contributie vergoed krijgen via de Stichting Leergeld / Jeugdsportfonds kunnen van het fonds ook voor deze kosten een vergoeding krijgen. 

  Bestel  je tenue op tijd!

  Geadviseerd wordt om voor het op tijd verkrijgen van  het kledingpakket, zo snel mogelijk na het inleveren van het inschrijfformulier, een afspraak te maken met de kledingcommissie: kledingcommissie@vvuno.nl 

  Wie niet direct na inschrijving een tenue koopt of bestelt, loopt het risico, niet in het bezit te zijn van de juiste kleding als de eerste wedstrijd moet worden gespeeld. En zonder clubtenue word je niet opgesteld. Dit probleem doet zich vooral voor aan het einde van het seizoen. Leden die wachten met bestellen van een tenue tot begin augustus, zullen pas eind september kunnen spelen in verband met de levertijd van de kleding in die periode. Leden die zich aanmelden in mei en juni worden dan ook ten sterkste aangeraden zo snel mogelijk de kledingwinkel te bezoeken.

   

 • Spelerspas

  Spelerspas

  Spelers vanaf 11 jaar en ouder hebben volgens de regels van de KNVB een digitale spelerspas nodig. Daarvoor dien je een extra pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie, zorg dat dit een correcte en herkenbare pasfoto is. Bij voorkeur de foto’s samen met het aanmeldformulier inleveren, mag ook digitaal. Na registratie bij de KNVB kan het 1 à 2 weken duren voordat vv UNO een tijdelijke spelerspas ontvangt. Met deze pas wordt voor een periode van 3 weken dispensatie verleend om te spelen zonder officiële pas. Pas na ontvangst van de tijdelijke pas kan de ledenadministratie de officiële pas aanvragen. Na 3 weken verloopt de tijdelijke pas. De tijdelijke pas kan niet verlengd worden.
  Kortom: geen foto = geen pas = niet spelen!

 • Bijzondere situaties

  Lid worden na 31 december

  Indien men lid wordt ná 31 december, is slechts de helft van de contributie verschuldigd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Dit geldt ook bij tussentijdse overschrijving naar een andere vereniging.

  Lid worden na 15 april

  Indien men lid wordt na 15 april, is over het lopende seizoen geen contributie meer verschuldigd.
  Leden die bij aanvang seizoen ermee bekend zijn, dat ze gedurende het gehele seizoen minder dan de helft van het aantal wedstrijden zullen kunnen spelen en minder dan de helft van het aantal trainingen zullen kunnen bijwonen, bv. op grond van een dienstrooster of door studie, kunnen bij het bestuur een schriftelijk verzoek indienen om slechts de helft van de contributie te mogen betalen. Een verzoek hiertoe moet per seizoen worden gedaan en moet uiterlijk op 1 augustus door het bestuur zijn ontvangen. Het verzoek moet vergezeld gaan van voldoende bewijsstukken. Verzoeken die ná 1 augustus binnenkomen zullen niet meer worden gehonoreerd.

  Alleen trainen

  Leden die bij de vereniging alleen willen trainen, bv. omdat zij met een andere vereniging of organisatie (bedrijfsteam) spelen, kunnen bij de aanvang van het seizoen bij het bestuur een verzoek indienen om slechts de helft van de contributie te mogen betalen. Zij krijgen dan een trainingsteam toegewezen, maar hebben geen recht van spelen.

  Verhuizingen 

  Leden die in de loop van het seizoen en tevens vóór 1 januari verhuizen, over een zodanige afstand dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij kunnen blijven spelen en trainen, hebben recht op restitutie van de contributie, die kan worden toegerekend aan de periode dat men niet meer in de gelegenheid is te spelen. Een verzoek hiertoe, met gegevens over de verhuizing, moet bij het bestuur worden ingediend.

  Wijziging in privé

  Leden die ná aanvang van het seizoen, maar vóór 1 januari geconfronteerd worden met een onverwachte wijziging in hun studiesituatie, gezins- of werkomstandigheden, die er toe leidt dat zij gedurende de rest van het seizoen minder dan de helft kunnen spelen en trainen, kunnen bij het bestuur een schriftelijk verzoek indienen tot restitutie van 50% van de contributie, die kan worden toegerekend aan de periode, dat men niet meer volledig heeft kunnen spelen en trainen. De wijziging in omstandigheden dient met schriftelijke stukken te worden onderbouwd.

  Blessures

  Leden die gedurende het seizoen zodanig geblesseerd raken dat zij meer dan 6 maanden niet hebben kunnen spelen en trainen, of waarbij het duidelijk is dat hij/zij niet snel meer op het veld zullen staan, kunnen bij het bestuur een schriftelijk verzoek indienen tot restitutie van 50% van de contributie, die kan worden toegerekend aan de periode van de blessure.
  Graag even een mail met duidelijke uitleg naar de penningmeester: penningmeester@vvuno.nl

 • Opzeggen lidmaatschap voor 1 juni

  Je kunt je lidmaatschap bij vv Uno opzeggen door een mail te sturen naar: opzegging@vvuno.nl. Mailberichten en meldingen aan leiders of trainers worden niet als opzegging geaccepteerd. Het dient rechtstreeks naar opzeggingen te worden gemaild. Bij minderjarigen (onder de 18 jaar) dient de opzegging door de ouder of voogd gedaan te worden.

  Zorg ervoor dat je opzegging voor 1 mei binnen is. In mei/ begin juni worden de nieuwe teams samengesteld, zowel bij ons als andere voetbalclubs.
  Mocht je dus over willen stappen, dan ben je in ieder geval op tijd. 

  We moeten voor 1 juli de wijzigingen aan de KNVB doorgeven. In het clubreglement staat een opzegtermijn van 4 weken. Daarmee komen we op een uiterste opzegdatum van 1 juni.

  Zeg je op tussen 1 juli en 15 augustus dan zijn we coulant en rekenen we €25,- administratiekosten, daarn a is de volledige contributie verschuldigd.

 • Overschrijvingen

  Als je de afgelopen drie jaar stond ingeschreven bij een andere voetbalvereniging en bij vv UNO wilt gaan spelen of als je van vv UNO naar een andere vereniging gaat dan is een formele overschrijving nodig, conform de procedures van de KNVB.

  Je kunt alleen overschrijven naar een andere vereniging als aan alle financiële verplichtingen is voldaan en als je de artikelen die je van vv UNO in bruikleen hebt zijn ingeleverd. Houdt er rekening mee dat overschrijving niet altijd op dezelfde dag geregeld kan worden. Om deze reden verzoekt vv UNO je dringend de overschrijving ruim voor eerder genoemde datum te regelen.

 • Contactgegevens wijzigen

  Voor een correcte ledenadministratie bij vv UNO en bij de KNVB word je verzocht je adres- telefoon- en e-mail wijzigingen uitsluitend schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie van vv UNO. De wijzigingen bij voorkeur mailen naar ons e-mailadres ledenadministratie@vvuno.nl