• ALV woensdag 3 juli 2019

  Op woensdag 3 juli 2019 om 20.00 uur vindt de ALV van VV Uno plaats in de kantine van VV UNO.

  Alle leden zijn van harte uitgenodigd om te komen, om mee te praten, je mening te laten horen en mee te beslissen. 

   

  De agenda ALV 3 juli 2019

  1. Opening
  2. Notulen ALV 14 november 2018. Verkrijgbaar via; secretaris@vvuno.nl
  3. Begroting voor seizoen 2019/ 2020. Vanaf 26 juni 2019 verkrijgbaar via: penningmeester@vvuno.nl
  4. Vaststellen contributie seizoen 2019/2020. Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.
  5. Het afgelopen seizoen in vogelvlucht
  6. Aankondiging bestuursverkiezing november 2019 voor penningmeester, secretaris en bestuurslid accommodatie en kantine. 
  7. Mededelingen vanuit het bestuur
  8. Rondvraag
  9. Sluiting