• ALV 1 juli 2020

  Het bestuur van VV UNO nodigt leden van harte uit om mee te denken en mee te besluiten op de halfjaarlijkse ALV.

   

  De ALV vindt plaats op woensdag 1 juli om 20,00 uur in de kantine van vv UNO. Daarbij zullen we vanzelfsprekend de 1,5 m afstand in acht nemen en zorgdragen voor de veiligheid van iedere aanwezige.

   

  De concept agenda voor de komende ALV:

   

  1. Opening
  2. Notulen ALV dd 11-12-2019 Verkrijgbaar via; secretaris@vvuno.nl
  3. Begroting voor seizoen 2020/ 2021. Vanaf 23-6-2020 verkrijgbaar via: penningmeester@vvuno.nl
  4. Vaststellen contributie seizoen 2020/2021. Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen
  5. Corona en de gevolgen voor UNO als club
  6. Verkiezing nieuw bestuurslid kantine: Dhr. Pieter Paul Verhorst. Andere geinteresseerde kunnen zich melden via voorzitter@vvuno.nl Andere ge├»nteresseerden in deze functie kunnen zich melden bij: secretaris@vvuno.nl
  7. Het afgelopen seizoen in vogelvlucht
  8. Aankondiging nieuw seizoen
  9. Aankondiging nieuwe opzet kantine
  10. Mededelingen vanuit het bestuur   - contributie inning via Club Collect
  11. Rondvraag
  12. Sluiting