• Gewijzigd clubreglement

    In de ALV van woensdag 8 november 2017 is een gewijzigd clubreglement aangenomen. Het Clubreglement moet worden aangepast, omdat een aantal artikelen niet meer van toepassing zijn (soorten leden, kantinediensten, inschrijving) of nog moeten worden opgenomen (vrijwilligersregeling).  Lees hier het nieuwe clubreglement.