• Woensdag 21 maart vond bij UNO een buitengewone ALV plaats om 20.00 uur in de kantine. Er waren zo'n 45 leden aanwezig. 

    De belangrijkste punten op een rij:

    1. Jos Hilhorst is afgetreden als secretaris. Na jarenlang heel veel tijd aan vv UNO te hebben besteed, heeft Jos Hilhorst  zijn functie als secretaris neergelegd. Er is nog geen vervanger, dus kandidaten kunnen zich melden via: vrijwilligers@vvuno.nl.
    2. Roel de Groot verkozen als nieuwe voorzitter: Op deze ALV is Roel de Groot verkozen als nieuwe voorzitter. Daarmee volgt hij Hans van der Meij op.
    3. Han Maas, de huidige penningmeester,  geeft aan per half april gedeeltelijk te willen stoppen. Hij geeft aan dat de combinatie boekhouding en bestuurswerk te veel tijd kost. En dat hij na vele jaren een van beide wil overdragen. Het bestuur heeft Suzanne Vink bereid gevonden het bestuurswerk van Han over te nemen. Zij zal op de volgende ALV worden verkiesbaar zijn. Tegenkandidaten zijn van harte welkom zich te melden bij: vrijwilligers@vvuno.nl.

    Lees hier de concept notulen. Met dank aan Niels Hulzer die zo vriendelijk was de ALV te notuleren.