• 11 December ALV vv UNO

  Op woensdag 11 december vindt onze halfjaarlijkse ALV weer plaats. Alle leden zijn van harte welkom om te komen. We starten om 20.00 uur in de kantine van vv UNO. 

  Op de agenda staan in ieder geval:

  1. Opening

  2. Notulen van de ALV van 3 jui 2019

  3. De presentatie van de jaarstukken over het voetbalseizoen 2018 - 2019

  4. De bevindingen van de kascontrolecommissie

  5. Decharge van het bestuur.

   - pauze -

  6. Benoemen nieuwe bestuursleden:

  • Secretaris. De huidige secretaris Ronald Bekkering stelt zich opnieuw verkiesbaar. ALs er leden geinteresseerd zijn om secretaris te worden dan kunnen zij zich aanmelden via voorzitter@vvuno.nl
  • Penningmeester. De huidige penningmeester Suzanne Vink stelt zich opnieuw verkiesbaar. Als er leden ge√≠nteresseerd zijn om penningmeester te worden dan kunnen zij zich ook aanmelden via voorzitter@vvuno.nl
  • Bestuurslid kantine & Accommodatie. Hier is nog geen kandidaat beschikbaar, dus alle geinteresseerden kunnen zich melden bij voorzitter@vvuno.nl

  7. Toelichting op de samenwerking met Buitengewoon, Rap en Dionne, die kantine organiseren.

  8. Introductie van de club van 100,-. Iedereen die vv UNO een warm hart toedraagt kan lid worden van de club van 100. Tegen betaling van 100,-, wordt je naam opgenomen op het bord bij de entree van de kantine

  9. Toelichting op de bijzondere samenwerking met Forward Football, waarmee we de eerste amateurclub zijn in Nederland die verenigingsbreed de performance van haar spelers meet. Met voor elke speler een 'fifa- spelerskaart' als resultaat. Daarop, net als bij bij fifa, de belangrijkste resultaten weergegeven.

  10. Sluiting