•  Lidmaatschap spelende leden vv UNO

  Hieronder vind je de informatie betreffende het lidmaatschap bij vv UNO.
  Door op de gewenste link te drukken wordt je rechtstreeks naar de betreffende tekst geleidt.

  INSCHRIJFFORMULIER vv UNO (downloadlink)


  Aanmeldprocedure
  Inschrijfgeld & Contributie
  Spelerspas
  Overschrijvingen
  Opzeggen lidmaatschap
  Wijzigingen contactgegevens

   

  Aanmeldprocedure

  Als je wilt gaan voetballen bij UNO moet je een aanmeldformulier invullen en dat inleveren bij het wedstrijdsecretariaat naast de kantine, of opsturen naar de ledenadministratie. Zodra je door de coördinator bent geplaatst in een team, word je officieel lid van UNO en word je door ons aangemeld bij de KNVB. Indien je niet meteen geplaatst kunt worden, of een overschrijving nodig hebt van een andere vereniging, word je op een wachtlijst gezet en pas officieel lid van UNO zodra er ruimte is in een team of de overschrijving bij de KNVB in orde is. Als je gaat voetballen in de leeftijdscategorie JO12 (jeugd jonger dan 12 jaar)  of hoger, dien je in het bezit te zijn van een spelerspas. Heb je nog geen spelerspas, dan moet je een pasfoto bij het inschrijfformulier voegen.

  Het aanmeldformulier kan je via volgende link downloaden en afdrukken: INSCHRIJFFORMULIER vv UNO. Na het invullen kunt u deze opsturen naar volgend postadres van de ledenadministratie Lizzy Ansinghstraat 6, 2135 TM  Hoofddorp.

   

  Inschrijfgeld en Contributie

  Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 en wordt samen met de eerste contributie per factuur in rekening gebracht. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd van de speler en niet van het team waarin de speler is ingedeeld.

  Team                       Geboortejaar       Contributie 2017-2018

  JO6                          2012                        €              107

  JO7                          2011                        €              115

  JO8                          2010                        €              158

  JO9                          2009                        €              162

  JO10                        2008                         €              166

  JO11                        2007                         €              169

  JO12                        2006                         €              172

  JO13                        2005                         €              175

  JO14                        2004                         €              178

  JO15                        2003                         €              182

  JO16                        2002                         €              186

  JO17                        2001                         €              191

  JO18                        2000                         €              196

  JO19                        1999                         €              201

  JO20                        1998                         €              240

  Senioren               > 1998                         €              246

   
  Let op:
  Zolang de factuur voor inschrijfgeld en contributie niet is voldaan, is er geen recht op trainen en/of spelen. 
   
  Club Tenue
  Als je lid wordt van vv UNO moet je een clubtenue aanschaffen. Dat bestaat uit een speciaal voor UNO ontworpen shirt, broek en kousen. Dit tenue, of de onderdelen daarvan, zijn uitsluitend verkrijgbaar in onze kledingwinkel in de kantine en niet via de reguliere sportzaken. De kosten van een volledig tenue bedragen ongeveer € 56,-. Een keeperstenue is ongeveer € 10,- duurder. Er kan zowel contant betaald worden als met pin.
  Leden die hun contributie vergoed krijgen via de Stichting Leergeld / Jeugdsportfonds kunnen van het fonds ook voor deze kosten een vergoeding krijgen.
   
  Let op:
  Geadviseerd wordt om voor het op tijd verkrijgen van  het tenue, zo snel mogelijk na het inleveren van het inschrijfformulier, langs de kledingwinkel in de kantine te gaan. De openingstijden staan op de website. Wie niet direct na inschrijving een tenue koopt of bestelt, loopt het risico, niet in het bezit te zijn van de juiste kleding als de eerste wedstrijd moet worden gespeeld. En zonder clubtenue word je niet opgesteld. Dit probleem doet zich vooral voor aan het einde van het seizoen. Leden die wachten met bestellen van een tenue tot begin augustus, zullen pas eind september kunnen spelen in verband met de levertijd van de kleding in die periode. Leden die zich aanmelden in mei en juni worden dan ook ten sterkste aangeraden zo snel mogelijk de kledingwinkel te bezoeken.

  Bijzondere situaties

  Indien men lid wordt ná 31 december, is slechts de helft van de contributie verschuldigd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Dit geldt ook bij tussentijdse overschrijving naar een andere vereniging.

  Indien men lid wordt na 15 april, is over het lopende seizoen geen contributie meer verschuldigd.
  Leden die bij aanvang seizoen ermee bekend zijn, dat ze gedurende het gehele seizoen minder dan de helft van het aantal wedstrijden zullen kunnen spelen en minder dan de helft van het aantal trainingen zullen kunnen bijwonen, bv. op grond van een dienstrooster of door studie, kunnen bij het bestuur een schriftelijk verzoek indienen om slechts de helft van de contributie te mogen betalen. Een verzoek hiertoe moet per seizoen worden gedaan en moet uiterlijk op 1 augustus door het bestuur zijn ontvangen. Het verzoek moet vergezeld gaan van voldoende bewijsstukken. Verzoeken die ná 1 augustus binnenkomen zullen niet meer worden gehonoreerd.

  Leden die bij de vereniging alleen willen trainen, bv. omdat zij met een andere vereniging of organisatie (bedrijfsteam) spelen, kunnen bij de aanvang van het seizoen bij het bestuur een verzoek indienen om slechts de helft van de contributie te mogen betalen. Zij krijgen dan een trainingsteam toegewezen, maar hebben geen recht van spelen.

  Leden die in de loop van het seizoen en tevens vóór 1 januari verhuizen, over een zodanige afstand dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij kunnen blijven spelen en trainen, hebben recht op restitutie van de contributie, die kan worden toegerekend aan de periode dat men niet meer in de gelegenheid is te spelen. Een verzoek hiertoe, met gegevens over de verhuizing, moet bij het bestuur worden ingediend.

  Leden die ná aanvang van het seizoen, maar vóór 1 januari geconfronteerd worden met een onverwachte wijziging in hun studiesituatie, gezins- of werkomstandigheden, die er toe leidt dat zij gedurende de rest van het seizoen minder dan de helft kunnen spelen en trainen, kunnen bij het bestuur een schriftelijk verzoek indienen tot restitutie van 50% van de contributie, die kan worden toegerekend aan de periode, dat men niet meer volledig heeft kunnen spelen en trainen. De wijziging in omstandigheden dient met schriftelijke stukken te worden onderbouwd.

  Leden die gedurende het seizoen zodanig geblesseerd raken dat zij meer dan 6 maanden niet hebben kunnen spelen en trainen, kunnen bij het bestuur een schriftelijk verzoek indienen tot restitutie van 50% van de contributie, die kan worden toegerekend aan de periode van de blessure. Daarbij moet worden vermeld in welke wedstrijd of bij welke training de blessure is ontstaan en op welke datum de training weer is hervat.

   

  Spelerspas

  Spelers vanaf de D-leeftijdscategorie en ouder hebben een spelerspas nodig. Daarvoor dien je een extra pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie. Bij voorkeur de foto’s samen met het aanmeldformulier inleveren. Na registratie bij de KNVB kan het 1 à 2 weken duren voordat vv UNO een tijdelijke spelerspas ontvangt. Met deze pas wordt voor een periode van 3 weken dispensatie verleend om te spelen zonder officiële pas. Pas na ontvangst van de tijdelijke pas kan de ledenadministratie de officiële pas aanvragen. Bij deze aanvraag wordt de extra pasfoto ingeleverd bij de KNVB. Heeft de ledenadministratie geen extra pasfoto ontvangen dan kan er geen officiële pas worden aangevraagd. Na 3 weken verloopt de tijdelijke pas. De tijdelijke pas kan niet verlengd worden.
  Kortom: geen foto = geen pas = niet spelen!

   

  Overschrijvingen

  Als je de afgelopen drie jaar stond ingeschreven bij een andere voetbalvereniging en bij vv UNO wilt gaan spelen of als je van vv UNO naar een andere vereniging gaat dan is een formele overschrijving nodig, conform de procedures van de KNVB.

  Je kunt alleen overschrijven naar een andere vereniging als aan alle financiële verplichtingen is voldaan en als je de artikelen die je van vv UNO in bruikleen hebt zijn ingeleverd. Houdt er rekening mee dat overschrijving niet altijd op dezelfde dag geregeld kan worden. Om deze reden verzoekt vv UNO je dringend de overschrijving ruim voor eerder genoemde datum te regelen.

  Opzeggen lidmaatschap: voor 1 mei

  Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend door het sturen van een brief of een e-mail naar de ledenadministratie. Mailberichten en meldingen aan leiders of trainers worden niet als opzegging geaccepteerd. Bij minderjarigen (onder de 18 jaar) dient de opzegging door de ouder of voogd gedaan te worden.

  Let op:

  Wanneer je het volgende seizoen niet meer bij UNO wil voetballen, verzoeken we je op te zeggen vóór 1 mei van het lopende seizoen. Dat is nodig omdat eind mei en begin juni de nieuwe teams moeten worden samengesteld.

  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Deze regel geldt ook bij een tussentijdse overschrijving.

  Indien van toepassing lever je alle bruikleenartikelen (bv. sponsorkleding) in bij je leider of coördinator en betaal je openstaande contributie, uitstaande boetes en openstaande bedragen voor zoekgeraakte kleding en/of materialen. Doe je dit niet dan blijf je contributieplichtig tot dit wel is gedaan.
  Voor verdere details verwijzen we naar de artikelen 5 t/m 7 van het clubreglement.

  Wijzigingen contactgegevens
  Voor een correcte ledenadministratie bij vv UNO en bij de KNVB word je verzocht je adres- telefoon- en e-mail wijzigingen uitsluitend schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie van vv UNO. De wijzigingen bij voorkeur mailen naar ons e-mailadres ledenadmin@vvuno.nl

   

  Blessures 
  Leden die gedurende het seizoen zodanig geblesseerd raken dat zij meer dan 6 maanden niet hebben kunnen spelen en trainen, of waarbij het duidelijk is dat hij/zij niet snel meer op het veld zullen staan, kunnen bij het bestuur een schriftelijk verzoek indienen tot restitutie van 50% van de contributie, die kan worden toegerekend aan de periode van de blessure.
  Graag even een mail met duidelijke uitleg naar de penningmeester han.maas@vvuno.nl