• Contact

 • Vereniging vv UNO Hoofddorp Sportpark De Deugd
  Bennebroekerweg 600
  2135 AA Hoofddorp
  06 522 25 642
  NL20 RABO 01200.17.989
  Bestuur    
  Voorzitter Roel de Groot voorzitter@vvuno.nl
  Secretaris Vacature Ina Boudier-Bakkerdreef 50
  2135 TA Hoofddorp
  secretaris@vvuno.nl
  Penningmeester Han Maas  penningmeester@vvuno.nl
  Bestuurslid Voetbalzaken Martijn van Noord technischezaken@vvuno.nl
  Bestuurslid accommodatie en kantine Jan Henk Braam accommodatiekantine@vvuno.nl
       

  Sponsoring

  Pieter Paul Verhorst

  sponsoring@vvuno.nl

  Ledenadministratie Yolanthe Beumer ledenadmin@vvuno.nl